ARCHIWALNE - uchylone zarządzeniem nr 20/XV R/2020

Zarządzenie nr 117/XV R/2019

Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

z dnia 23 sierpnia 2019 r.


w sprawie obowiązujących w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu zasad punktacji publikacji za lata 2017-2019 przy ocenie dorobku naukowego

 

tekst do pobrania