Zarządzenie nr 20/XV R/2020

Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

z dnia 23 stycznia 2020 r.

 

w sprawie przyjęcia zasad punktacji publikacji obowiązujących w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu przy ocenie wewnętrznej dorobku naukowego

 

tekst do pobrania