Zarz. 154/XVI R/2018

zm.: 9/XVI R/2021

Zarządzenie nr 154/XV R/2018

Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

z dnia 30 listopada 2018 r.

 

w sprawie zestawów konferencyjnych i materiałów promocyjnych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

 

tekst pierwotny do pobrania

załącznik nr 1 - zamówienie na zestawy konferencyjne dla jednostek organizacyjnych wydziału

załącznik nr 2 - zamówienie na zestawy konferencyjne dla jednostek ogólnouczelnianych

załącznik nr 3 - zamówienie na zestawy konferencyjne dla studentów, doktorantów

załącznik nr 4 - zamówienie na materiały promocyjne


tekst obowiązujący do pobrania

załącznik nr 1 - zamówienie na zestawy konferencyjne dla jednostek organizacyjnych wydziału

załącznik nr 2 - zamówienie na zestawy konferencyjne dla jednostek ogólnouczelnianych

załącznik nr 3 - zamówienie na zestawy konferencyjne dla studentów, doktorantów

załącznik nr 4 - zamówienie na materiały promocyjne