Zarz.: 13/XV R/2017

zm.: 134/XV R/2017, 12/XV R/2018, 211/XV R/2019, 34/XV R/2020

ARCHIWALNE - uchylone zarządzeniem 116/XV R/2020

 

            Zarządzenie nr 13/XV R/2017

Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

z dnia 7 lutego 2017 r.

 

w sprawie wprowadzenia opłaty za publikację artykułu naukowego w czasopiśmie "Advances in Clinical and Experimental Medicine" w Wydawnictwie Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

 

tekst pierwotny do pobrania

----------------------------------------------------------------

tekst obowiązujący (ujednolicony) do pobrania