Drukuj

Zarządzenie nr 28/XV R/2016
Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
z dnia 9 maja 2016 r.


w sprawie wprowadzenia procedur planowania i rozliczania dydaktyki w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu obowiązujących w roku akademickim 2016/2017


tekst do pobrania

załącznik nr 1 - procedura planowania dydaktyki
załącznik nr 2 - procedura rozliczania dydaktyki
załącznik nr 2a - wzór - zestawienie godzin zrealizowanych przez doktorantów
załącznik nr 2b - wzór - wykaz nauczycieli akad. z liczbą godzin ponadwymiarowych