Zarz. 77/XV R/2020

zm.: 290/XVI R/2020

 

Zarządzenie nr 77/XV R/2020

Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

z dnia 14 kwietnia 2020 r.

 

w sprawie podziału roku akademickiego 2020/2021

 

tekst pierwotny do pobrania

załącznik - podział roku


tekst obowiązujący do pobrania

załącznik - obowiązujący podział roku