Zarządzenie nr 109/XV R/2019

Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

z dnia 30 lipca 2019 r.

 

zmieniające zarządzenie w sprawie procedury hospitacji zajęć dydaktycznych, powoływania zespołów hospitujących oraz ustalania ramowego harmonogramu hospitacji w Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

 

tekst do pobrania

załącznik - protokół hospitacji