Zarz. 108/XV R/2019

zm.: 129/XV R/2019, 136/XV R/2019, 155/XV R/2019

 

Zarządzenie nr 108/XV R/2019

Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

z dnia 29 lipca 2019 r.w sprawie zwiększenia wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

 

tekst pierwotny do pobrania

załącznik nr 1 - tabela stawek wynagrodzeń zasadniczych - nauczyciele akademiccy

załącznik nr 2 - tabele stawek wynagrodzeń zasadniczych - pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi

 

tekst obowiązujący (ujednolicony) do pobrania

załącznik nr 1 - tabela stawek wynagrodzeń zasadniczych - nauczyciele akademiccy

załącznik nr 2 - tabele stawek wynagrodzeń zasadniczych - pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi