Zarządzenie nr 16/ZK/2017

Kanclerza Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

z dnia 30 listopada 2017 r.

 

w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Komisji do wyboru najkorzystniejszych ofert najmu powierzchni i dzierżawy gruntów stanowiących własność Uczelni

 

tekst do pobrania