Zarządzenie nr  9/ZK/2017

Kanclerza Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

z dnia 26 lipca 2017 r.

 

w sprawie uchylenia zarządzenia dotyczącego wydawania pracownikom wody mineralnej

 

tekst do pobrania