Zarządzenie nr 6/ZK/2017

Kanclerza Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

z dnia 7 marca 2017 r.

 

w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia przetargu nieograniczonego

na sprzedaż Stacji Uzdatniania Wody oraz Systemu Klimatyzacji i Oczyszczania Powietrza

 

tekst do pobrania