Zarządzenie nr 2/ZK/2017

Kanclerza Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

z dnia 19 stycznia 2017 r.

 

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania pierwszego pisemnego konkursu ofert na zbycie środków transportu

 

tekst do pobrania