Zarz.: 49/XV R/2016

zm.: 92/XV R/2016

Zarządzenie nr 49/XV R/2016
Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
z dnia 1 czerwca 2016 r.

 
w sprawie zasad przyznania i wypłacenia nauczycielom akademickim pełniącym funkcję opiekuna roku lub adiunkta dydaktycznego dodatku specjalnego w latach 2016 i 2017


tekst pierwotny do pobrania
załącznik nr 1 - opis funkcji
załącznik nr 2 - ocena - opiekun roku
załącznik nr 3 - ocena - adiunkt dydaktyczny

--------------------------------------------------------------------------------

tekst obowiązujący do pobrania

załącznik nr 1 - opis funkcji

załącznik nr 2 - ocena - opiekun roku

załącznik nr 3 - ocena - adiunkt dydaktyczny