Zarz.: 25/XV R/2016

zm.: 63/XV R/2019, 109/XV R/2019

 

Zarządzenie nr 25/XV R/2016
Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
z dnia 13 kwietnia 2016 r.

 
w sprawie procedury hospitacji zajęć dydaktycznych, powoływania zespołów hospitujących oraz ustalania ramowego harmonogramu hospitacji w Uniwersytecie Medycznym im Piastów Śląskich we Wrocławiu


tekst pierwotny do pobrania

załącznik nr 1 - harmonogram hospitacji
załącznik nr 2 - protokół hospitacjitekst obowiązujący (ujednolicony) do pobrania

załącznik nr 1 - harmonogram hospitacji
załącznik nr 2 - protokół hospitacji