Uchwała 1857/2018

zm.: uchwałą 1914/2018, 1985/2019

ARCHIWALNA - w związku z wejściem w życie nowego statutu UMW; obowiązuje zarządzenie 171/XV R/2019 Rektora UMW

 

        Uchwała Nr 1857

Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

z dnia 28 lutego 2018 r.

 

w sprawie uchwalenia „Regulaminu postępowania konkursowego na funkcję kierownicze w jednostkach wydziałowych, ogólnouczelnianych i innych jednostkach organizacyjnych”

 

tekst pierwotny do pobrania     Uwaga - obowiązuje tekst ujednolicony zamieszczony w dolnej części strony

Regulamin 

załącznik nr 1 - wniosek na ogłoszenie konkursu

załącznik nr 2 - powołanie członków komisji konkursowej

załącznik nr 3 - ogłoszenie

załącznik nr 4 - oświadczenie kandydata

załącznik nr 5 - oświadczenie członka komisji konkursowej

załącznik nr 6 - oświadczenie kierownika katedry

załącznik nr 7 - wybór kandydata w jednostkach wydziałowych

załącznik nr 8 - wybór kandydata w jednostkach ogólnouczelnianych i innych

---------------------------------------------------------------------------------------------

tekst obowiązujący (ujednolicony) do pobrania

Regulamin

załącznik nr 1 - wniosek na ogłoszenie konkursu

załącznik nr 2 - powołanie członków komisji konkursowej

załącznik nr 3 - ogłoszenie

załącznik nr 4 - oświadczenie kandydata

załącznik nr 5 - oświadczenie członka komisji konkursowej

załącznik nr 6 - oświadczenie kierownika katedry

załącznik nr 7 - wybór kandydata w jednostkach wydziałowych

załącznik nr 8 - wybór kandydata w jednostkach ogólnouczelnianych i innych