t.j. uchwała 1774/2017

zm.: uchwała 1852/2018, 1856/2018, 1966/2018

zmiana załącznika nr 3 do statutu - wykazu jednostek organizacyjnych - zarz. 47/XV R/2017, 48/XV R/2017, 49/XV R/2017; 50/XV R/2017; 58/XV R/2017; 59/XV R/2017; 67/XV R/2017; 74/XV R/2017; 75/XV R/2017; 76/XV R/2017; 77/XV R/2017, 99/XV R/2017, 100/XV R/2017, 108/XV R/2017, 127/XV R/2017, 1/XV R/2018, 2/XV R/2018, 4/XV R/2018, 17/XV R/2018, 21/XV R/2018, 27/XV R/2018, 28/XV R/2018, 29/XV R/2018, 35/XV R/2018, 40/XV R/2018, 57/XV R/2018, 110/XV R/2018, 111/XV R/2018, 112/XV R/2018, 113/XV R/2018, 133/XV R/2018, 148/XV R/2018, 151/Xv R/2018, 152/XV R/2018, 153/XV R/2018, 155/XV R/2018, 156/XV R/2018 11/XV R/2019,13/XV R/2019, 14/XV R/2019, 15/XV R/2019, 16/XV R/2019, 37/XV R/2019, 38/XV R/2019, 46/XV R/2019, 55/XV R/2019, 78/XV R/2019, 84/XV R/2019, 85/XV R/2019, 86/XV R/2019, 87/XV R/2019, 88/XV R/2019, 89/XV R/2019, 128/XV R/2019, 133/XV R/2019, 134/XV R/2019, 138/XV R/2019, 139/XV R/2019, 144/XV R/2019, 147/XV R/2019

ARCHIWALNA - od 1 października 2019 r. obowiązuje nowy Statut UMW - wprowadzony uchwałą nr 2037 z 19 czerwca 2019 r. (z wyłączeniem przepisów przejściowych)

 

         Uchwała Nr 1774

Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

z dnia 31 maja 2017 r.

 

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego statutu Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

 

tekst pierwotny do pobrania - UWAGA - obowiązuje tekst ujednolicony zamieszczony poniżej

statut

załącznik nr 1 - wizerunek godła

załącznik nr 2 - hymn

załącznik nr 3 - wykaz jednostek

załącznik nr 4 - Regulamin systemu biblioteczno-informacyjnego

załącznik nr 5 - karta do głosowania (głosowanie jawne)

załącznik nr 6 - karta do głosowania (głosowanie tajne)

załącznik nr 7 - Zasady zwoływania posiedzeń i pracy organów kolegialnych

załącznik nr 8 - Regulamin przeprowadzania postępowań konkursowych na stanowiska nauczycieli akademickich

załącznik nr 9 - Regulamin przyznawania nagród - uchylony

załącznik nr 10 - Regulamin przyznawania stypendium stażowego

załącznik nr 11 - Regulamin wyborów

------------------------------------------------------------------------------------------

tekst obowiązujący (ujednolicony) do pobrania

statut

załącznik nr 1 - wizerunek godła

załącznik nr 2 - hymn

załącznik nr 3 - wykaz jednostek

załącznik nr 4 - Regulamin systemu biblioteczno-informacyjnego

załącznik nr 5 - karta do głosowania (głosowanie jawne)

załącznik nr 6 - karta do głosowania (głosowanie tajne)

załącznik nr 7 - Zasady zwoływania posiedzeń i pracy organów kolegialnych

załącznik nr 8 - Regulamin przeprowadzania postępowań konkursowych na stanowiska nauczycieli akademickich

załącznik nr 9 - Regulamin przyznawania nagród - uchylony

załącznik nr 10 - Regulamin przyznawania stypendium stażowego

załącznik nr 11 - Regulamin wyborów