Uchwała Nr 1720                   

Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

z dnia 21 grudnia 2016 r.

 

 

w sprawie uchwalenia Regulaminu pracy Senackiej Komisji Statutowej

Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu na kadencję 2016-2020

 

tekst do pobrania

Regulamin