Uchwała Nr 1719                   

Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

z dnia 21 grudnia 2016 r.

 

w sprawie uchwalenia Regulaminu pracy Senackiej Komisji Arbitrażowej

Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu na kadencję 2016-2020

 

tekst do pobrania

Regulamin