Uchwała Nr 1724

Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

z dnia 21 grudnia 2016 r.


w sprawie uchwalenia wstępnego planu rzeczowo-finansowego na rok 2017

 

tekst do pobrania

załącznik nr 1 - limity wstępne dla jednostek UMW

załącznik nr 1a - limity na zadania związane z dydaktyką

załącznik nr 2 - plan remontów

załącznik nr 3 - dane do wstępnego planu rzeczowo-finansowego na rok 2017