Uchwała Nr 1723

Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

z dnia 21 grudnia 2016 r.

 
w sprawie uchwalenia wstępnego planu rzeczowo-finansowego na rok 2017 w zakresie inwestycji

 

tekst do pobrania

załącznik - planowane inwestycje