Uchwała nr 1718

Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

z dnia 21 grudnia 2016 r.

 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rektora z działalności Uczelni w roku akademickim 2015/2016

 

tekst do pobrania