Uchwała nr  1715

Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

z dnia 23 listopada 2016 r.

 

w sprawie uchwalenia regulaminu Senackiej Komisji Badań Naukowych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu (kadencja 2016-2020)

 

tekst do pobrania

Regulamin