Uchwała nr 1711

Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

z dnia 23 listopada 2016 r.

 

w sprawie zmiany Regulaminu studiów doktoranckich (studiów III-go stopnia) Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu obowiązującego od roku akademickiego 2016/2017

 

tekst do pobrania