Uchwała 1710/2016

zm.: uchwała 1730/2017

Uchwała nr 1710

Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

z dnia 23 listopada 2016 r.

 

w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów

 

tekst pierwotny do pobrania

-------------------------------------------------------------

tekst obowiązujący do pobrania