Uchwała: 1463/2014
zm.: uchwała 1815/2017, 1888/2018, 1920/2018

ARCHIWALNA - uchylona uchwałą nr 2121/2020

 

 

Uchwała Nr 1463
Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
z dnia 17 grudnia 2014 r.

w sprawie kryteriów, jakie musi uzyskać nauczyciel akademicki, aby ubiegać się o stanowisko w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu
 
 
---------------------------------------------------------------------------