Uchwała Nr 1103
Senatu Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 20 grudnia 2011r.
 
w sprawie (…) zatrudnienia prof. dr. hab. Janusza Pluty w Katedrze i Zakładzie Technologii Postaci Leku AM we Wrocławiu na stanowisku profesora zwyczajnego
 
Zgoda na zatrudnienie prof. dr. hab. Janusza Pluty w Katedrze i Zakładzie Technologii Postaci Leku Akademii Medycznej we Wrocławiu na stanowisku profesora zwyczajnego.