Uchwała Nr 1093
Senatu Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 28 listopada 2011 r.
 
w sprawie zatrudnienia dr hab. Wandy Wojtkiewicz-Rok prof. nadzw. na stanowisku profesora nadzwyczajnego (…) w Zakładzie Humanistycznych Nauk Lekarskich
 
 
Zgoda na zatrudnienie dr hab. Wandy Wojtkiewicz-Rok prof. nadzw. na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Humanistycznych Nauk Lekarskich.