Uchwała Nr 1092
Senatu Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 28 listopada 2011 r.
 
w sprawie (…) zatrudnienia prof. dr hab. Barbary Iwańczak na stanowisku profesora zwyczajnego (…) w II Katedrze i Klinice Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia
 
 
Zgoda na zatrudnienie prof. dr hab. Barbary Iwańczak na stanowisku profesora zwyczajnego w II Katedrze i Klinice Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia.