Uchwała Nr 2004

Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

z dnia 27 marca 2019 roku

 

w sprawie określenia sposobu powołania i zadań pierwszej Rady Uczelni

 

tekst do pobrania

załącznik nr 1 - zgłoszenie kandydata

załącznik nr 2 - karta do głosowania