Uchwała Nr 1641
Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 
w sprawie zmiany Uchwały nr 1525 Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zasad ustalania liczebności grup studenckich na poszczególnych formach zajęć dydaktycznych od roku akademickiego 2015/2016


tekst do pobrania

załącznik