Uchwała: 1630/2016
zm.: 1657/2016

Uchwała Nr 1630
Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
z dnia 30 marca 2016 r.

 
 
w sprawie ustalenia wytycznych dla Rad Wydziałów dotyczących uchwalania planów studiów i programów kształcenia


tekst do pobrania

załącznik 1 - Program kształcenia
załącznik 2 - Opis efektów kształcenia
załącznik 3 - Opis modułów kształcenia
załącznik 4 - Plan studiów
załącznik 5 - Sylabustekst obowiązujący do pobrania