Uchwała 1528/2015
zm.: uchwała 1538/2015, 1640/2016, 1787/2017

Uchwała Nr 1528
Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
z dnia 29 kwietnia 2015 r.

 
w sprawie zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków, w tym wymiaru zadań dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk, zasad obliczania godzin dydaktycznych oraz zasad powierzania i rozliczania zajęć w godzinach ponadwymiarowych od roku akademickiego 2015/2016
 

tekst pierwotny do pobrania

------------------------------------------------------------------------------------------

tekst obowiązujący (ujednolicony) do pobrania

załącznik - wniosek o obniżenie pensum